Retningslinjer for personvern og data

Vilkår og Retningslinjer for Personvern 


Data Kontrollerer (oss): Gjestfrihetsvirksomheten vil gi deg, brukeren, den etterspurte tjenesten. Vår identifikasjon og kontaktdetaljer er tilgjengelig på nettsiden hvor du gjorde din reservasjon eller stilte oss spørsmål. De vil også finnes på vår faktura som vi sender til deg.

Data Kontrollerer: Ikke innsyn i Data Kontrollerers aktiviteter.' activities.

User: Du, som fylte ut reservasjonsskjema eller andre relaterte dokumenter.

Hensikt: Hensikten med dataprosesseringen gjennom dette skjema er å administrere reservasjoner gjort av deg, brukeren og/eller å svare på spørsmål / henvendelser stilt.

Lovlig grunnlag:
- Nødvendigheten å opprette en kontrakt med deg, brukeren / nødvendigheten å ta handling til din henvendelse før opprettelse av kontakt.
- Eller ditt, brukerens, samtykke ved å sjekke av boksen og akseptere Vilkår og Betingelser hvorav Retningslinjer for Personvern og Personopplysninger er en integrert del.

Varighet: Vi vil lagre data levert av deg, brukeren, i den tid det er nødvendig for administrasjon av reservasjonen du opprettet, i tillegg til tjenestene du ba om. Når administrasjonen er ferdig, vil din data bli lagret i seks (6) måneder. Om du samtykker til å motta markedsføring og/eller kommersiell informasjon, vil din data bli lagret inntil du fjerner ditt samtykke.

Prosess: Vi engasjerer vår partner GuestCentric Group (www.guestcentric.com ) til å utføre reservasjonsmotoren til vår bedrift. GuestCentric handler under vår autoritet og vi har signert kontrakt med GuestCentric Group for provisjon av deres tjenester. Vi har instruert GuestCentric Group skriftlig i hvordan prosesseringen skal bli gjort.

Data emner ulik fra brukerens: Der hvorav du, brukeren, har gitt oss personlig data som inneholder et annet dataemne enn deg selv, er du ansvarlig for handlinger slik som å opprettholde samtykke for dataemnene for levering av deres data.

Overføring av data: Vi skal ikke overføre personlig data til et tredje land uten for EEA (European Economic Area).

Dataemnes Rettigheter: Dataemner kan uttrykke sin rett til tilgang, utbedring, kansellering eller motstand ved å sende en e-post eller brev til den med kontaktdetaljer på vår reservasjonsside eller på våre fakturaer.

Tilsynsmyndighet: Hvis et dataemne vurderer sine rettigheter berørt, kan de appellere til vedkommendes tilsynsmyndighet i vedkommendes stat. Mer info på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

 

Retningslinjer for personvern og personopplysninger - gjelder brukere av denne gjestfrihetsvirksomheten når de foretar en reservasjon

Datakontrollør (vi): Hospitality Business som vil gi deg, brukeren, den forespurte tjenesten. Vår identifikasjon og kontaktinformasjon er tilgjengelig på nettstedet du brukte for å gjøre en reservasjon / for å stille spørsmål til oss. De vil også vises på fakturaen vår som vi sender til deg.

Data Compliance Officer: Gjelder ikke dataansvarliges aktiviteter.

Bruker : Du, som fylte ut reservasjonsskjemaet eller annen dokumentasjon relatert til det.

Formål: Formålet med behandlingen av dataene som er gitt gjennom dette skjemaet er å administrere reservasjonene du har gjort, brukeren og / eller å svare på spørsmålene / forespørslene du stilte.

Lovlig basis:
- Enten behovet for å utføre kontrakten med deg, bruker / behovet for å ta skritt på din forespørsel før du inngår en kontrakt.
- Eller samtykke fra deg, brukeren, ved å krysse av i boksen for aksept av vilkårene og betingelsene som denne personvern- og personopplysningspolitikken er en integrert del av.

Varighet: Vi lagrer dataene du har oppgitt, brukeren, i løpet av den tiden det er nødvendig for administrasjonen av reservasjonen du har gjort, samt overnattingstjenestene du ba om. Når ledelsen er ferdig, oppbevares dataene dine i seks (6) måneder. Hvis du samtykker i å motta markedsførings- og / eller kommersiell informasjon, lagres dataene dine til du tilbakekaller ditt samtykke.

Prosessor: Vi engasjerer vår partner Guestcentric Group ( www.guestcentric.com ) for å utføre reservasjonsmotoren for vår virksomhet. Guestcentric handler under vår autoritet, og vi har signert en kontrakt med Guestcentric Group for levering av deres tjenester. Vi har instruert Guestcentric Group skriftlig i henhold til hvordan behandlingen skal gjøres.

Registrerte personer som er forskjellige fra brukerne: Når du, bruker, gir oss personopplysninger som gjelder en annen registrert enn deg selv, er du ansvarlig for slike handlinger samt for å få det respektive samtykke fra slike registrerte for å levere deres data .

Overføring av data: Vi overfører ikke personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS (European Economic Area).

Datasubjektets rettigheter: Datamatene kan utøve sine rettigheter til tilgang, retting, kansellering og motstand ved å sende en e-post eller via posttjenesten til kontaktinformasjonen på reservasjonswebstedet og på fakturaene.

Tilsynsmyndighet: Hvis en registrert vurderer at deres rettigheter er berørt, kan de også klage til vedkommende tilsynsmyndighet i vedkommende medlemsstat. Mer info på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en